Instrucțiuni pentru tehnoredactarea rezumatelor


Rezumatul va fi redactat în engleză și română.
Fișierul unic conținând rezumatele în română și engleză va fi denumit după numele primului autor. Dacă același autor are mai multe lucrări, fișierele vor fi numerotate.
Structura rezumatelor:
•    Titlul cu majuscule, pe rând separat, având maxim 100 de caractere (fara spatii)
•    Numele autorilor scrise pe un rând şi în câmpurile dedicate pentru fiecare în parte, respectând ordinea: autor principal, coautori (fără titluri academice). Autorii vor fi scriși sub forma prenume, nume.
•    Afilierea autorilor (instituţie, oraș, pe rând separat, în ordinea autorilor)
•    Date de contact: telefon, e-mail, adresă de corespondenţă, prim autor
•    Textul în limba română se va scrie obligatoriu cu diacritice!
•    Rezumatul trebuie structurat cu Introducere, Materiale si metode, Rezultate, Discutii
•    Se accepta o sectiune de Multumiri, in limita de 300 de cuvinte pentru intreg rezumatul
•    Pentru redactarea textului se va folosi Times New Roman,11pt
•    Textul propriu zis va avea maxim 300 de cuvinte .
•    Nu se acceptă tabele, grafice, fotografii şi bibliografia în rezumat
•    Abrevierile vor fi explicate la prima apariție în text
•    Se va insera obligatoriu un rând separat pentru maximum 3 cuvinte cheie
•    Conținutul rezumatului este în totalitate responsabilitatea autorului.
•    Vor fi acceptate maximum 2 rezumate pentru fiecare prim-autor
Rezumatele vor fi trimise online până la 15.09.2016
Raspunsurile se vor transmite pana cel tarziu 20.09.2016
IMPORTANT! Pentru a înscrie un rezumat, autorul prezentator trebuie să se înregistreze în prealabil ca participant la conferinţă (prin completarea Formularului Online de Înregistrare).
Nu vor fi luate în considerare rezumatele transmise fără ca autorul prezentator să fie înscris ca participant!
Rezumatul nu va apărea în volumul de rezumate dacă autorul preyentator nu a achitat taxa de participare.
Instrucțiuni pentru prezentările de tip poster
Dimensiunea posterelor trebuie sa fie înălțime 110 x lățime 80 cm.
Posterele vor fi plasate pe panouri, conform numărului alocat în program.
Posterele vor fi redactate în limba engleză.